COVID-19 Information in Kiswahili (Swahili)

Kiswahili

Tunaweza kukuunganisha na wakalimani wanaozungumza Kiswahili. Piga nambari za simu zilizoko hapo chini na uombe kuzungumza na mkalimani wa Kiswahili.

Jumatatu – Ijumaa kuanzia Saa 2:30 asubuhi hadi Saa ya 10:30 jioni,; Simu: 401-222-8022
(Nambari ya Simu ya Idara ya Mawasiliano ya Afya ya Kisiwa cha Rhode).
Jumamosi, Jumapili na baada ya saa za kazi: Piga simu kwa nambari 2-1-1.

English

We can connect you with interpreters who speak Swahili. Call the numbers below and ask to speak to an interpreter.
Monday – Friday 8:30 a.m. to 4:30 p.m.; Phone: 401-222-8022
(Rhode Island Department of Health Hotline).
Sunday and after hours: Call 2-1-1.

Press Conferences

Ukurasa wa Maelezo (Factsheets)

Mabango(Posters)

Miongozo (Resource Guides)

Video(Videos)

Utoaji Huduma (Outreach Wallet Cards)

Resources

There are no results for this search.